logo

Mostar

Mostar je grad u Bosni i Hercegovini. Smješten je na obalama rijeke Neretve i kulturno je i gospodarsko središte Hercegovine , a ujedno i najveći grad u Hercegovini. Mostar je i upravno sjedište Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Komandant Bilećkog korpusa Jugoslovenske narodne armije general Momčilo Perišić, u prvoj polovini aprila 1992. godine, okupirao je istočni dio Mostara, a svakodnevno su Perišićeve granate, sve do oslobođenja Mostara u junu 1992. godine, ubile više stotina Mostaraca.

Zapamćeno je da se oko ponoći Perišić uključivao u program radija Mostar. U svojim “pozivima u ponoć”, Mostarcima je Perišić detaljno najavljivao koji će dio grada sutradan gađati najžešćom artiljerijom. I svaki put je ispunio obećanje.

Zašto je Mostar bitna karika u kontekstu platforme genocid.ba?

Izuzetno je važno započeti platformu genocid.ba u Mostaru jer je taj grad imao značajnu ulogu u otkrivanju jedne od prvih masovnih grobnica na području Bosne i Hercegovine. Pronalazak masovne grobnice na Sutini predstavljao je ozbiljan pokazatelj onoga što je slijedilo u post-ratnim godinama u vezi s traženjem i identifikacijom žrtava iz masovnih grobnica.

Otkriće masovne grobnice na Sutini otvorilo je oči javnosti i ukazalo na potrebu za detaljnim istraživanjem i dokumentacijom genocida i ratnih zločina koji su se dogodili tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. To je bio važan prvi korak ka suočavanju s prošlošću i pružanju pravde žrtvama i njihovim porodicama.


Copy the URL or share on social media:


Logo of the Bosnia Association

© Asocijacija Bosna 2024